Domek z kart 3x5

Rozdział 31

W związku z brakiem porozumienia w sprawie pokojowej rezolucji na Bliskim Wschodzie, Claire wycofuje rezolucję. Negocjuje z rosyjskim ambasadorem warunki porozumienia. Jednym z nich jest uwolnienie aresztowanego w Moskwie aktywisty LGBT. Doug przedstawia Dunbar dowody na to, że Claire kłamała w sprawie aborcji. Mendoza i Birch informują Franka, że nie poprą programu AmWorks. Frank wypowiada wojnę Kongresowi.

Domek z kart 3×5
Feb. 27, 2015

Domek z kart sezon 3

Zostaw Nam komentarz