Domek z kart 3x2

Rozdział 28

Kandydatura Claire na ambasadora przy ONZ napotyka problemy. Kierownictwo Demokratów informuje Franka, że nie chcą by kandydował na urząd prezydenta w 2016. Frank godzi się nie startować w wyborach w zamian za poparcię programu AmWorks.

Domek z kart 3×2
Feb. 27, 2015

Domek z kart sezon 3

Zostaw Nam komentarz