Domek z kart 3x1

Rozdział 27

Poparcie dla nowego prezydenta USA Franka Underwooda gwałtowanie spada. W odpowiedzi na krytykę ze strony prasy, wychodzi z inicjatywą nowego programu na rzecz tworzenia miejsc pracy. Doug dochodzi do siebie po poważnej operacji. Claire pragnie zostać ambasadorem przy ONZ.

Domek z kart 3×1
Feb. 27, 2015

Domek z kart sezon 3

Zostaw Nam komentarz