Domek z kart 2x6

Rozdział 19

Frank wchodzi w otwarty konflikt z Raymondem Tuskiem. Lucas podejmuje trudną decyzję dotyczącą ugody. Claire manipuluje Pierwszą Damą.

Domek z kart 2×6
Feb. 14, 2014

Domek z kart season 2

Leave a comment